Näringslivet drabbas hårt av tågförseningar

2:04 min

Trafikverket får hård kritik av näringslivet enligt en rapport som Ekot har tagit del av. Tågens förseningar kan innebära miljonbelopp för de företag som drabbas av förseningar.

Pappersproducenten Stora Enso är ett exempel på ett företag som är beroende av tågtrafiken. Företaget har ett tåg som går varje dag. Om det tåget kommer för sent till en inbokad lastning på ett fartyg, då får företaget betala frakten ändå.

Nils Persson är ordförande i organisationen Partnerskap Bergslagenbanan, där företag har haft problem med ett eftersatt tågnät.

– Det handlar om miljonbelopp varje gång man missar en sådan last. Och det händer till och från att man gör det och det beror på att tågen inte kommer fram som de ska, säger Nils Persson.

En stor del av Sveriges företag fraktar sina produkter via järnvägen och när det sker förseningar får det stora konsekvenser.

Företag som Volvo, Ikea och Stora Enso blir hårt drabbade vid förseningar som beror på dålig framkomlighet på spåren och försämrad punktlighet, några av de brister som Trafikverket får skarpast kritik för i sin undersökning.

Trafikverket får även hård kritik när det gäller spårens kapacitet, där 66 procent av dem som svarat i undersökningen är ganska eller mycket missnöjda och bara 18 procent har svarat att man är nöjd med den kapacitet som den svenska järnvägen har.

Ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket, Lena Erixon, förstår näringslivets kritik.

– Det finns säkert flera förklaringar till det här, men det är väldigt viktigt för näringslivet att trafiken fungerar bra. Jag tror att man här vill ge uttryck för att man inte är nöjd med hur det fungerar, säger hon.

Vinterns snökaos kan vara en av orsakerna till varför näringslivet tycker att Trafikverket har gjort ett så dåligt arbete under 2010.

Det är framkomligheten som har störst brister anser företagen som använder de svenska tågnäten, och resultaten för Trafikverkets pålitlighet och infrastrukturens kvalitet är usla enligt svaren från de företag som har deltagit i undersökningen.

– När det gäller framkomligheten är det ofta också en kritik mot kapaciteten och det tar betydligt längre tid innan vi kan åtgärda. Det kommer att ta flera år innan vi kan hantera problem med kapaciteten och det är också beroende av hur mycket medel vi har till vårt förfogande, säger Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket.