BORÅS/MARK

Giftet i Viskan kan läcka - nu reagerar politikerna

1:23 min

Det finns stor risk att stora giftmängder som samlats i Viskans nedströms Borås kan frigöras vid kraftig nederbörd. En sanering av hela området kan komma att kosta 440 miljoner kronor. Miljöpartiet vill nu att något görs.

Viskans söder om Borås är mycket förorenat och bedöms vara ett av de giftigare områdena i Sverige. Under mer än tio år har området kring Guttasjön, Djupasjön och Rydboholmsdammarna utretts och nu kommer ytterligare en utredning. Den kom i går till Borås Stad och visar hur gifterna i Viskan kan komma att spridas.

Utredningen innehåller också en uppskattning av kostnaderna för en sanering, och det kommer att bli dyrt. Kostnadskalkyler pekar på minst 70 miljoner kronor, eller som mest 440 miljoner kronor.

Dioxiner läcker också 
Det är inte bara tungmetaller som zink, krom utan också dioxiner som hela tiden läcker från botten av dels Djupasjön och Guttasjön, dels Rydboholmsdammarna.

I dag tillförs också Viskan zink och krom i STÖRRE mängder än vad bottensedimenten i sjöarna bidrar med från reningsverket i Gässlösa. Det innebär att även om bottnarna skulle saneras så skulle belastningen av Viskan vara stor för metaller men också tillförseln av dioxin skulle  vara stor.

 Kraftigt regn kan utlösa gifterna
Utredningen visar också att ett kraftigt regn, ett så kallar "hundraårsregn" skulle frigöra stora mängder gift . I riskområdena finns det upplagrat tiotals ton krom och zink hundratals gram dieldrin samt dioxiner som kan komma att frigöras.

 De områdena där riskerna är störst är Rydboholmsdammarna och södra delarna av Guttasjön och här bör en sanering göras enligt utredningen.

 Mycket stora kostnader för att sanera
En kostnadskalkyl har gjorts och för att sanera områdena där riskerna är störst kostar det 70 miljoner kronor. Ska samma område saneras mer noggrant så att det vid kraftig nederbörd inte läckert gifter blir det dubbelt så dyrt. Men ska också södra Guttasjön saneras så är man uppe i en kostnad på 235 miljoner.

En totalsanering av området kostar kring 440 miljoner kronor.