Juholt är en omstridd kandidat

Håkan Juholt, försvarsutskottets ordförande, väntas bli ny partiledare för Socialdemokraterna. Men enligt Mats Eriksson, inrikespolitisk reporter på Ekot, är det en omstridd kandidat som valberedningen lägger fram.

Är det klart att han blir ny partiledare nu?

– Just nu är han valberedningens kandidat. Sedan är det avgörande att de 26 partidistrikten måste acceptera honom. Av tradition har partidistrikten mycket att säga till om inom Socialdemokraterna.

– Samtidigt är läget inom partiet så kaotiskt nu att det är svårt för distrikten att säga nej. Valberedningen har säkert räknat med vilket stöd Håkan Juholt har och kommit fram till att det finns en majoritet.

– Men det finns en tydlig ilska inom i varje fall delar av minoriteten, så det finns en del frågetecken, säger Mats Eriksson, inrikespolitisk reporter på Ekot.

Var består ilskan i?

– Håkan Juholt kommer från ett vänsterdistrikt, Kalmar. Det gör också Carin Jämtin som föreslås bli partisekreterare. Hon är från Stockholm. Vänsterfalangen brukar inte ha makten inom Socialdemokraterna och nu blir det så att både partiledarposten och partisekreterarposten som är de tyngsta uppdragen tillfaller den.

Vad kan det här leda till inom Socialdemokraterna?

– Det kan leda till ökade spänningar. Men det kan också vara så att man ser till att högerfalangen inom partiet får andra ledande poster. Samtidigt ska man tillägga att varken Håkan Juholt och Carin Jämtin som personer utmärkt sig som socialdemokrater på vänsterkanten.

Vad händer nu?

– Nu ska man hålla det här mötet klockan elva. Om man kan enas där så kommer Håkan Juholt säkert också att accepteras av kongressen senare i mars och då bli vald till ny partiledare.

– Ofta försöker man se till att nå bred konsensus när förslaget presenteras.

Den här långa vägen med att hitta en partiledare, vad säger det om Socialdemokraternas kris?

– Ja, det har varit svårt hitta en kandidat. Det visar att partiet haft stora problem med att fostra nya starka ledare som når ut till väljarna, säger Mats Eriksson.