Mer lärarledd undervisning i skolan

1:43 min

Sverige måste återinföra katederundervisningen i skolan, anser utbildningsminister Jan Björklund. Han tycker att skolan lämnar eleverna ensamma i sitt arbete, vilket ger dåliga resultat.

– Det har slagit över för mycket till eget arbete. Eleverna ska ta stort eget ansvar. Problemet med det är att de elever som har låg motivation och inte har föräldrar som hjälper dem hemma. De eleverna misslyckas då i skolan, säger Jan Björklund.

Katederundervisningen fick stryka på foten efter den kulturradikala vänstervågen efter 1968. I stället skulle eleverna sköta sitt eget arbete i skolan, menar Jan Björklund. Han vill se till att lärarna tar en mer aktiv plats i klassrummet.

– Vi skriver nu in i skolförordningen att eleverna har rätt till ett strukturerat, kontinuerligt aktivt lärarstöd i en undervisningssituation. Det är en fingervisning om att lärarledd undervisning inte får dömas ut på det som det har gjorts, säger Jan Björklund.

Att de svenska eleverna halkar efter internationellt sett får stöd i bland annat en undersökning som kom i december förra året, den så kallade Pisaundersökningen. Den mäter kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Björklund får stöd i uppfattningen att lärarna måste leda undervisningen mer. Men det handlar också om att Sveriges lärare inte har lika mycket tid för eleverna som kollegor i andra länder, säger Sverker Härd som är chef för enheten för resultatutvärderingar vid Skolverket.

– Det blir lite olyckligt när man talar i termer av katederundervisning, men våra studier visar faktiskt att genomgångar i helklass faktiskt kan vara gynnsamma, just för att det innebär att eleven får tillgång till läraren på annat sätt. Det vi ser är att svenska elever faktiskt har lite mindre tillgång till sin lärare än elever i andra länder, säger han.

Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Mikael Damberg tycker att mer lärarledd undervisning är en självklarhet, men att det också behövs mer.

– Det är en av anledningen till de sjunkande kunskapsresultaten. Däremot tror jag att Björklund har en övertro på förändringar i styrdokument snarare än att titta på vad som händer i klassrummen, säger Mikael Damberg, socialdemokraternas skoltpolitiska talesperson.

– Jag tror att man måste titta mer på lärarnas förutsättningar att göra ett bra jobb, att se vilka som blir lärare och att det är riktigt duktiga människor som driver undervisningen.