Jordbävningen i Japan

Kärnkraftmotståndare hoppas på debatt

0:53 min

Rune Lanestrand som arbetat mot kärnkraft i många år hoppas att händelserna i Japan kommer att påverka svensk kärnkraftspolitik.

– Några riksdagsmän borde ställa sig upp och säga att nu måste vi ta ett nytt riksdagsbeslut om att inte bygga ut kärnkraften mer.

Det anser Rune Lanestrand efter helgens dramatik kring kärnkraftverken Fukushima Daichii i Japan som drabbats av jordskalv, explosioner och eventuellt även härdsmältor.

– I Sverige  finns det inte samma risk för jordskalv men det finns andra risker med våra gamla kärnkraftverk, säger Rune Lanestrand.

Han har aktivt arbetat mot kärnkraft sedan början av 70-talet.