Nej till försvarare

Högsta Domstolen har slagit fast reglerna för rätten till en offentlig försvarare.
Det är Eksjöadvokaten Sture Larsson som drivit frågan om att kunna få försvarsadvokat vid polisförhör. Men Högsta domstolen konstaterar att lagen ger polisen rätt att förhöra en person ,som är anmäld för brott,enbart för att få upplysningar. Och då har inte den personen rätt till en offentlig försvarare. Advokat Sture Larsson anser att den personen är i underläge redan vid inledningen av ett sådant förhör och därför borde få en försvarare med en gång.