Kärnkraftshaveriet i Tjernobyl 1986

6:49 min

Den 26 april 1986 exploderade kärnkraftverket i Tjernobyl i dåvarande Sovjetunionen. Stora mängder med radioaktivt avfall spreds med vinden över Europa.


Tjernobylolyckan 1986 – tyst och skrämmande

 

1986, på förmiddagen den 28 april, kom det första larmet från kärnkraftverket i Forsmark i norra Uppland. En förhöjd halt av radioaktivitet hade uppmätts utanför verket. I Lunchekot visste man fortfarande inte riktigt vad som hade hänt.
 


Klockan sex samma eftermiddagen var det fortfarande oklart varifrån radioaktiviteten kom. 
 
Förhöjda halter av radioaktivitet hade nu också uppmätts i Finland och med hjälp av meteorologerna räknade strålskyddsexperterna ut att det radioaktiva nedfallet borde ha förts med vindarna från Sovjetunionen – men där förnekade ansvariga myndigheter att det skulle ha inträffat någon reaktorolycka. 
 


Först på kvällen samma dag medgav de sovjetiska myndigheterna att en reaktorolycka hade inträffat i Tjernobyl i Ukraina – så här lät det i Kvällsekot:
 


Dagen efter visste man lite mer. De ryska myndigheterna hade bekräftat haveriet och det kom uppgifter om att befolkningen runt Tjernobyl evakuerades. Samtidigt rapporterade morgonekot att den förhöjda radioaktiviteten hade kunnat upptäckas tidigare i Sverige om bara mätstationerna hade lästs av under helgen.
 


I Lunchekot samma dag fick man veta att livet i Kiev fortsatte som normalt men att befolkningen i en 30 kilometers radie från kärnkraftverket i Tjernobyl hade evakuerats. 

Nu kom också den första sovjetiska regeringsrapporten. Där uppgavs läget var lugnt och att det ännu inte fanns några uppgifter om döda eller skadade. Samtidigt pekade mätningarna i Sverige på ett totalhaveri.
 


På eftermiddagen den 29 april medgav de sovjetiska myndigheterna att det rörde sig om en katastrof, men uppgifterna var i övrigt mycket knapphändiga. Strålningen på vissa ställen i Sverige var fortfarande tio gånger högre än normalt, rapporterade Dagens Eko.
 

 


Ett misstänkt läckage i Forsmark blev katastrof i Sovjet

Strax efter sju på morgonen den 28 april gick larmet vid Forsmarks kärnkraftverk. Radioaktiva ämnen hade uppmätts på skorna hos en anställd. 
 
Det var början på ett halvt dygn av vånda för alla som trodde att det rörde sig om ett lokalt utsläpp av radioaktivitet. Vad kände och tänkte de som arbetade på Forsmark och de som bodde i området? 
 

 

 
Efter Tjernobyl

Debatten om kärnkraften var efter Tjernobyl-olyckan av naturliga skäl intensiv. Tolkningarna av effekterna efter de radioaktiva utsläppet var inte entydiga och rädslan levde hos många.

Det lilla samhället Edsele i Ångermanland var ett av de områden i Sverige som fick ta emot den största mängden radioaktivt nedfall efter Tjernobyl. Kanalens Staffan Andersson reste dit fem månader efter olyckan för att se hur man levde med det som hade hänt.
 


Åtta år senare, 1994, gör Staffan Andersson ett återbesök i Edsele.

Mats Svensén gör i samma sändning återbesök i staden Pripjat nära Tjernobyl, dit han rest fem månader efter kärnkraftsolyckan.