Sverige

Mest rut-avdrag bland barnfamiljer och gamla

2:31 min

Allt fler gör skatteavdrag för hushållsarbete, så kallat rut-avdrag, inte minst ensamstående äldre kvinnor över 85 år och par med barn. Men fortfarande är det inkomsten som är mest avgörande om man använder sig av skatteavdraget eller inte.

Det säger Hans Heggeman, utredare på Statistiska centralbyrån, SCB, som tagit fram nya siffror om rut-avdraget.

– Det är större skillnader mellan olika inkomstgrupper än mellan olika åldersgrupper.

– Tittar man på sammanboende med barn är det 16 procent i den högsta inkomstgruppen som har använt rut mot 1,6 procent i den lägsta gruppen. Det är alltså tio gånger så vanligt i höginkomsttagargruppen.

Den gräns som SCB satt för vilka de räknar som höginkomsttagare är de som tillsammans tjänar minst 735 000 kronor eller mer. De som tillsammans tjänar under 445 000 kronor är låginkomsttagare.

Trots att användningen av rut-avdraget är så stort mellan de här grupperna, är Anna Kindberg Batra, gruppledare för Moderaterna i riksdagen, nöjd.

– Statistiken visar att det är ganska vanliga familjer som använder rut-avdraget mycket. Det är pensionärer och barnfamiljer som behöver hjälp i vardagen som har använt avdraget. Det tycker jag är väldigt bra.

Trots att användningen av rutavdraget fördubblades mellan åren 2008 och 2009 och fortsatte att öka med 80 procent 2010 använder fortfarande långt över 90 procent av hushållen aldrig rut-avdraget, poängterar Hans Heggeman.

Men av dem som gör det är par med barn en stor grupp. År 2009 var det nästan tre gånger vanligare att sammanboende par med barn hade rut-avdrag än att ensamstående med barn hade det.

Om man ser till ålder är det fortsatt så att den största gruppen när det gäller rut-avdraget är de över 85 år.

Av dem använder 5,5 procent rutavdrag. Det kan jämföras med de i åldrarna 35-64 år där andelen är ungefär hälften så stor som gör rutavdrag.

Det här är skrämmande, tycker Veronika Palm, socialdemokrat och talesperson i skattefrågor.

– Det visar hur många människor upplever att de inte får det de har rätt till av hemtjänsten. För mig visar den här siffran hur viktigt det är att kommunerna återupprättar en bra hemtjänst.