Cancer största faran vid radioaktiv strålning

2:09 min

Den radioaktiva strålningen kring det skadade kärnkraftverket Fukushima i Japan har nu ökat till nivåer som hotar människors hälsa, enligt den japanska strålskyddsmyndigheten.

Men vilka hälsorisker innebär det här? Tidigare studier efter kränkraftsolyckor visar att det framför allt är sköldkörtelcancer som ökat hos befolkningen.

Situationen i Japan är långt ifrån så allvarlig som vid den hittills största kärnkraftsolyckan, Tjernobylolyckan för snart 25 år sedan. Förutom 50 personer, främst brandmän, som då dog i direkt anslutning släckningsarbetet i Tjernobyl, är den tydligaste hälsokonskvensnens att mellan 5000 och 6000 barn drabbades av sköldkörtelcancer.

De flesta opererades med med framgång, men 12 barn dog. Andra cancerformer har inte ökat på grund av Tjernobyl, säger Mats Harms-Ringdahl, professor i strålningsbiologi och föreståndare vid Centrum för strålskyddsforskning vid Stockholms universitet.

– Man kan räkna på ett förväntat antal cancerfall, men i relation till den normala cancernivån är det fortfarande såpass små siffror att man inte kommer att kunna se en ökning i antalet cancerfall.

– Du menar att Tjernobyl inte syns i cancerstatistiken förutom vad gäller sköldkörtelcancer?

– Ja, precis.

Men trots att Tjernobyl är den hittills svåraste kärnkraftsolyckan menar Mats Harms-Ringdahl att det finns en överdriven bild av de skador Tjernobyl gav upphov till.

– Många tror att det var väldigt omfattande effekter på hälsan och under årens lopp har man kunnat följa uttalande i press och så vidare och rapporter som har underblåst den här rädslan, säger han.

Mats Harms-Ringdahl hänvisar till forskning som räknar med att tjernobylyckan fram till år 2065 kommer att ha gett upphov till 16000 fall av cancer i sköldkörteln och 25000 andra cancerfall i Europa. Det är så få att Tjernobyl inte kommer att märkas i statistiken.

– Då ska man jämföra med att man under den här perioden förväntar sig flera hundra miljoner cancerfall. Det är klart att 25000 cancerfall aldrig kommer att synas i den bakgrund av cancer som vi kommer att få i Europa under det här tidsperspektivet, säger han.