VD erkänner misstag

I eftermiddags inleddes det första avsnittet av rättegången om giftskandalen vid tunnelbygget under Hallandsåsen.
Det är Lars Wester som står till svars vid Ängelholms tingsrätt i sin egenskap av vd för företaget Rhone Poulenc Sverige. Företaget, som numera har bytt namn till Rhodia Sverige, levererade stora mängder av det giftiga tätningsmedlet Rhoca Gil till Skanska under 1997. Wester står åtalad för brott mot lagen om kemiska produkter sedan åklagarna funnit att produktinformationen hade stora brister. Via sin försvarsadvokat Barbara Segesvary erkände Wester de faktiska omständigheterna i åtalet, men förnekade brott. Han erkände att han borde ha kompletterat produktinformationen med tätningsmedlets svenska gränsvärde. Inför rätten målade advokat Segesvary upp bilden av hur Wester haft endast små möjligheter att påverka den information som gavs kring Rhoca-Gil eftersom produktinformationen styrdes från Rhone Poulencs huvudkontor i Frankrike. Hon ansåg också att tätningsmedlets risker, och hur det borde hanteras, framgick trots att informationen hade brister. Bland annat uppgavs medlet innehålla mindre än hälften så mycket av det giftiga ämnet akrylamid som det i själva verket gjorde.