EU överens om nya finanslagar

1:35 min

Efter flera månaders hårda förhandlingar kom EU:s finansministrar i går kväll överens om ett stort lagstiftningspaket som är tänkt att ge en bättre styrning av ekonomin i EU-länderna.

Statssekreterare Susanne Ackum var den som skötte de svenska förhandlingarna i går, och hon blev glatt överraskad av överenskommelsen.

– Jag är riktigt glad över att vi har lyckats komma överrens. Det visar att när det verkligen gäller är människor och olika länder villiga att kompromissa för att vissa att man faktiskt kan komma överrens, säger Sofia Ackum

Framför allt Italien och Polen backade i går från olika krav, vilket banade väg för överenskommelsen.

Efter nästan ett halvårs tuffa diskussioner är nu EU-länderna överens om sex olika lagar som tillsammans är menade att strama åt ländernas offentliga finanser och minska risken för nya svåra ekonomiska kriser.

Bland annat ska det bli ökade krav på hårt skuldsatta EU-länder att minska sin skuld. EU har sedan länge en gräns för statsskulden på 60 procent av ett lands BNP, en gräns som de flesta EU-länder i dag bryter mot.

Enligt gårdagens överenskommelse ska den del av statsskulden som överstiger 60 procent av BNP delas upp i 20 lika stora delar, och så måste skulden minska med en sådan tjugondel per år.

Enligt överenskommelsen ska ett euroland som bryter mot EU:s budgetregler kunna drabbas av böter på ett annat sätt än i dag, och eventuella bötesbelopp ska tillfalla euroländernas kommande permanenta räddningsfond.

Andra delar av lagstiftningspaketet handlar om att EU-kommissionen på ett nytt sätt ska vara delaktig i EU-ländernas nationella budgetarbeten och om nya sätt att övervaka hur ett lands ekonomi utvecklas.

Det som nu saknas för att få hela lagstiftningspaketet på plats är ett godkännande från EU-parlamentet.