Bättre samarbete mot pendlingsproblem

3:07 min

Bättre samarbete för att lösa problemen. Det utlovade Johan Wadman från SJ och Einar Schuch från Trafikverket i specialprogrammet Pendlarmorgon i P4 Uppland, Västmanland och Sörmland. De tog gemensamt fram några punkter som de vill prioritera.

  • Förbättrat underhåll av kontaktledningar, signalsystem och växlar.
  • Förbättrad servicekapacitet och robustare tåg, som kan klara en vinter bättre än hitiills.
  • Förbättrad information till resenärerna, byggd på bättre samarbete och informationsutbyte.

 – På längre sikt behöver vi också en kapacitetshöjning, säger Einar Schuch från Trafikverket. Glädjande nog är det ju många som vill åka tåg och då behöver vi öka spårkapaciteten framför allt kring Stockholm och Mälardalen.

Allt detta kostar förstås mycket pengar, och kräver politiska beslut.

 -- Vi jobbar naturligtvis också i nära dialog med politiken, säger Einar Schuch.

Ett förbättrat samarbete är också viktigt, inte minst på informationssidan, menar Einar Schuch och Johan Wadman.

 – Vi kommer också att fortsätta att samöva, Trafikverket, SJ och övriga tågoperatörer, säger Johan Wadman. Vi övar för att klara av den här typen av vintrar.