Dörarp

Dörarpstomt fråga för regeringen

Ljungby kommun vill nu tvångsinlösa den fastighet i Dörarp, som måste rivas för att saneringen av gifttomten i Dörarp ska kunna påbörjas.

Som vi tidigare har berättat har kommunen inte lyckas komma överens med fastighetsägaren om hur mycket kommuen ska betala för byggnaden.

Därför har kommunstyrelsens arbetsutskott idag beslutat att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att ansöka hos regeringen om ett så kallat expropriationstillstånd, vilket innebär tillstånd att tvångsinlösa fastigheten.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se