Växjö

Ny hall kameraövervakas

Länsstyrelsen har gett tillstånd för kameraövervakning vid den nya aktivitetshallen på Arabyskolan i Växjö.

11 övervakningskameror får sättas upp på hallens fasad.

Övervakningen får bara ske på kvällar och nätter och helger och inte under skoltid.

Länsstyrelsens tillstånd ger rätt att spela in och bevara bilder.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se