Östersund

Vänstern vill höja skatten

På grund av de besparingar på över 80 miljoner kronor som Östersunds kommun står inför föreslår nu Vänsterpartiet att kommunalskatten höjs med 0,5 procentenheter från årsskiftet.

Det skulle betyda ungefär 100 kronor mer i skatt i månaden för en östersundare som tjänar 20 000 kronor i månaden, och för kommunen skulle det innebära ett tillskott på 50 miljoner kronor.

Besparingsförslag som har diskuterats i Östersunds kommun är bland annat större barngrupper på förskolorna, färre specialpedagoger i skolorna, släckt gatubelysning på nätterna och minskade anslag till kulturverksamhet.