Strängnäs och Eskilstuna bilfria

Även i år kommer Eskilstuna kommun att stänga av delar av centrum för biltrafik.
Arrangemanget är en manifestation för mindre trafikbuller och renare luft. I år har kommunen gått med på att stänga en mindre del av centrum. Förra året uppmanades eskilstunaborna att lämna bilen hemma, men endas sju procent gjorde det, enligt en undersökning som gjordes. Även Strängnäs kommun kommer att delta i arrangemanget, medan Katrineholm har tackat nej, med hänvisning till den viktiga förbifarten genom staden.