Datalagringslagen bordläggs i minst ett år

I dag debatterade riksdagen om lagen om datalagring. Efter voteringen i eftermiddag står det klart att lagen får vila i minst ett år innan den införs. En datalagringslag innebär att operatörer blir skyldiga att lagra uppgifter om tele- och datatrafik i sex månader.

Riksdagen har beslutat att lagen om datalagring ska vila i ett år innan den införs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna enade sig och drev igenom en så kallad vilandeförklaring.

Det innebär sannolikt att EU-domstolen kommer att döma Sverige till höga böter och viten för att lagen inte införs.

Det är ursprungligen ett EU-direktiv, som alla medlemsländer är skyldiga att införa, om att tele- och dataoperatörer måste lagra trafikuppgifter.

– Regeringen bör agera i EU för att riva upp och omförhandla datalagringsdirektivet medan lagförslaget vilar ett år, sade Miljöpartiets Maria Ferm, när riksdagen inledde debatten om den kontroversiella datalagringslagen.

– Under tiden kan vi få en debatt om vilken effekt lagen kommer att ha på våra medborgerliga fri- och rättigheter på samma sätt som vi fick om FRA-lagen, sade hon.

Moderaten Ulrika Karlsson försvarade införandet av lagen med hänvisning till att Sverige är skyldigt att införa EU-direktivet. Hon framhöll att lagen inte innebär att uppgifter om innehållet i samtal eller datatrafik ska lagras.

Ulrika Karlsson (M) varnade också för att en vilandeförklaring av lagen, som oppositionen föreslår, kommer att kosta mycket pengar i form av böter till EU.

– Det är oansvarigt att skicka den notan till skattebetalarna, sade Ulrika Karlsson.

Maria Ferm (MP) framhöll att det inte finns några beräkningar på hur stort bötesbeloppet blir. Därtill kommer själva införandet av lagen att kosta en miljard, enligt branschen.

– Det är kostnader som kommer att överföras på användarna, sade Ferm.

Folkpartiets Johan Pehrson framhöll att statens ansvar är att skydda medborgarnas integritet men också att skydda dem mot brottslighet. Båda uppgifterna måste gå att förena, sade han.

– Sverige är ett av världens mest öppna och fria länder och så ska det också bli.

Han framhöll att trafikdata har lagrats i årtionden och använts i brottsbekämpning. EU-direktivet handlar om att reglera denna verksamhet och det är proportionellt, enligt Johan Pehrson.

– Värdet av en effektiv brottsbekämpning överstiger hotet mot min personliga integritet. Det får bara användas vid grov brottslighet. Vari ligger den påstådda massövervakningen, undrade han.

Han avvisade påståendena om att lagen är ineffektiv. Tvärtom har användningen av trafikdatauppgifter i årtionden använts effektivt i brottsbekämpning, framhöll Johan Pehrson.

Sverigedemokraterna är inte emot lagen men kommer ändå att rösta för en vilandeförklaring av den. Partiet vill ha en ändring i lagen så att lagring av uppgifterna utomlands förbjuds.

– Precis alla uppgifter kommer att lagras, även statsministerns och justitieministerns. Ligger det verkligen i Sveriges intresse att sådana känsliga uppgifter lagras utomlands, frågade Kent Ekeroth (SD) i debatten.

Ekot/TT