Länet

Föräldrar får enkät om barns miljö

Under våren kommer drygt 30 000 föräldrar i Stockholms län att få en enkät i brevlådan. Det är en miljöhälsoenkät som ska kartlägga hur exempelvis luftföroreningar, buller och inomhusmiljö påverkar barns och ungdomars hälsa. Undersökningen är rikstäckande och leds av forskare från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, på uppdrag av Socialstyrelsen.

En liknande enkätstudie genomfördes 2003 och visade bland annat att ca 25 000 barn i landet har svårt att somna flera gånger i veckan på grund av buller och att barn med allergisjukdom i luftvägarna är särskilt känsliga för många miljöfaktorer.

Ett av syftena med årets enkät är att se om barns och ungdomars miljö och hälsa blivit bättre eller sämre, och att se hur man kan göra förbättringar.

Resultaten kommer bland annat att presenteras i Miljöhälsorapport 2013.