Linköping

Barn får stöd på ny mottagning

1:48 min

Tillsammans med landstinget har Linköpings kommun nyligen öppnat en mottagning för familjer med barn mellan 6 och 12 år. Psykologer och socionomer ska vägleda och hjälpa till med bekymmer som annars kan växa till större problem.

– Vi har sett ett ökande behov hos barnfamiljer, att de vänder sig till oss och då tycker vi att det är ett utmärkt komplement med ett gemensamt team, och kan ge ett samordnat stöd till de här familjerna så att vi slipper hänvisa dem mellan varandra, säger Ingalill Thor på kommunens omsorgskontor som ansvarar för samarbetet från kommunens sida.

Bakgrunden till den nya mottagningen Råd, stöd och hälsa i Linköping är en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL) år 2008 som visade att det fattas stöd för barn mellan 6 och 12 år, som åldersmässigt befinner sig mellan barnavårdscentralen och ungdomsmottagningen.

Mona Ahlberg är verksamhetsansvarig för den nya mottagningen i Linköping för landstingets del. Hon berättar att landstinget sökt och fått 2 miljoner kronor av staten till mottagningen. Hon säger också att verksamheten är permanent, men att den ska utvärderas och att det kan bli en del förändringar vartefter. 

– Till exempel har vi ju fortfarande inte med skolan på banan.

Besök på den nya mottagningen är kostnadsfria för familjerna, Mottagningen vänder sig i första hand till boende i Linköping, Åtvidaberg och Kinda. Än finns inte servicen mer än som försök i Motala och Norrköping. Men familjer från andra kommuner kommer inte att avvisas i Linköping, det säger både Ingalill Thor och Mona Ahlberg.

– Vi avvisar inte någon som kommer hit eller tar kontakt med oss.

Bakgrunden till besöken är ofta vardagsbekymmer som kan vara svåra att veta orsaken till och att reda ut själva. Det kan handla om barn som är nedstämda eller rädda, har sömnproblem eller bråkar mycket med syskon.

– Vårt mål är inte att ställa diagnoser utan mer att förebygga allvarlig pykisk ohälsa, säger Elisabeth Hackelsjö, psykolog på den nya mottagningen i Linköping. 

Utöver att besöka mottagningen kan föräldrar också ringa anonymt och få råd. Ing-Marie Holmberg-Hjort är kommunanställd socionom på mottagningen och hon pratar mest med barnens föräldrar.

– Det kan exempelvis handla om hur barnet påverkas vid en separation. Det kan vara så att man ibland inte förstår sig på barnens beteende och behöver bolla de här tankarna med någon utomstående.