Regionvalet 2011

S vill satsa på närsjukvården

1:54 min

Socialdemokraterna vill göra närsjukvården i norra Bohuslän och Dalsland bättre. Bland annat genom att göra vägarna till beslut kortare och skapa en närsjukvårdsstyrelse för att få bättre samarbete mellan olika vårdgivare.

En del i det är ett projekt med ambulansvården.

– Ambulanssjukvården kan hjälpa till när det behövs smärre vård på hemmaplan och det betyder ju att vår befolkning kanske slipper åka till akutsjukvården, utan får hjälp och behandling i det egna hemmet, säger Ewa Arvidsson, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Dalsland.

Socialdemokraterna vill få bort onödiga besök på akutmottagningarna och där skulle ambulansvården kunna göra en insats. Men det skulle inte gå ut över själva vården, enligt Gert-Inge Andersson som är ordförande i regionstyrelsen.

– Ambulansen är idag utrustad både personellt och materiellt på ett sätt som den inte var för 10-15 år sedan. Idag är det som ett minisjukhus som kommer ut till våra medborgare om de blir sjuka eller kommer fram till en olycksplats.

Projektet med ambulansvården pågår redan i Tanum och Strömstad och har enligt Gert-Inge Andersson varit mycket uppskattat. Nästa steg är att införa det i Lysekil, Sotenäs och så småningom även Munkedal.

Gert-Inge Andersson säger också att det inte heller skulle påverka antalet vårdplatser. Det skulle inte heller bli någon större kostnad att tillsätta en närsjukvårdsstyrelse, vars ansvar ska bli att förbättra samarbetet mellan regionen, kommuner och andra instanser som jobbar med hälso- och sjukvård.

Den 15 maj är det dags för omval i regionen och det skulle kunna påverka om socialdemokraternas förslag går igenom eller inte.

– Det beror vad de andra partier står i det här. Nu har vi valt att redovisa var vi Socialdemokrater står. Vi är angelägna om att stärka närsjukvården eftersom 80 procent av all vård sker på våra vårdcentraler och närsjukhus.

Annie Fallenius
0522-67 00 25