Solstormar kan orsaka elbrist

5:24 min

Kärnkraftsolyckan i Japan började med en akut elbrist. Här i Uppland är risken för kraftiga jordbävningar och tsunamis näst intill obefintlig, men det finns ett annat, om än diffust hot, nämligen så kallade solstormar. De startas av solutbrott där stora mängder materia och energi strålas ut i rymden. Om dessa träffar jorden kan det leda till stora problem för elnätet.

Vår reporter Klara Klintbo Skilje träffade Thomas Leyser som är forskare i rymdfysik på Ångströmlaboratoriet i Uppsala i morse. Han menar att solcykeln är inne i en väldigt aktiv fas just nu.

– Det vi vet är att vi kommer att få flera starka utbrott framöver.

Men hur pass mycket kan det här påverka oss på jorden?

– Ja du, det kan påverka väldigt mycket. Det beror på hur stora och starka de här stormarna är. Alla nät med metalliska ledningar, pipelines, gasledningar och elkraftnät kan ta skada av det här då.

– Man har ju lärt sig att hantera de här störningarna i elkraften på ett bättre sätt i dag naturligtvis. Det behövs mer forskning för att just utreda riskerna.