Sverige väljer att stå utanför europakten

Riksdagens finansutskott beslutade i dag att Sverige inte ska gå med i den så kallade europakten, när EU:s stats- och regeringschefer möts i Bryssel nästa vecka.

Det var den rödgröna oppositionen som drev på för att Sverige ska stå utanför pakten eftersom den riskerar att ge EU ett inflytande över lönebildningen.

– Det kan undergräva den svenska modellen med fria parter som förhandlar om löner. EU ska inte lägga sig i lönebildningen, säger Socialdemokraternas finanspolitiske talesman Thomas Östros.

Det var på det extra eurotoppmötet i Bryssel i fredags som de 17 stats- och regeringscheferna i euroländerna enades om att öka samordningen av den ekonomiska politiken.

Euroländerna ska bland annat se över lönebildningen och verka för decentraliserade löneavtal och se till att de offentliganställdas löner hålls nere. Även icke-euroländer bjöds in att delta i pakten.

– Det här har varit en stökig process. Sverige har inte haft något inflytande. Därför finns det skäl att avvakta och inte hoppa på något som vi inte har varit med om att utforma. Men det är viktigt att hålla diskussionen öppen, säger Anna Kinberg Batra (M), ordförande i finansutskottet.

Avgörande blir hur många av de övriga EU-länderna som går med. Redan har Polen och Danmark anmält intresse.

Folkpartiet däremot driver på för att Sverige ska gå med i europakten så snart som möjligt.

– Senast inom ett  år bör Sverige gå med, säger Carl B Hamilton. Om vi inte är med kommer vi att ha svårt att skydda oss själva mot beslut som inte ligger i vårt intresse.