Ekots redaktionsblogg

Eurenius: "Vi bedömer riskerna timme för timme"

Vi får många frågor från lyssnare om våra korrespondenterns säkerhet i Japan. Många andra medieföretag har dragit tillbaka sina medarbetare från landet, medan Sveriges Radio hittills valt att inte göra det.

Det är Sveriges Radio som har det yttersta ansvaret för reportrar på resa. Vår policy föreskriver försiktighet. Men det betyder inte att vi avstår från att resa till platser som kan vara riskabla. Istället gör vi så underbyggda riskbedömningar vi kan, från fall till fall, och i samråd med berörda reportrar.

Hittills har vi ansett att det varit försvarbart att fortsätta rapportera från Japan.

Ingen av SR:s korrespondenter på plats har ännu utsatt sig för några farligheter. Nils Horner har tillbringat några dagar i staden Fukushima, som ligger tio svenska mil från det havererade kärnkraftverket. När säkerhetszonen på torsdagen utvidgades från tre till åtta mils radie runt verket så hade Nils redan åkt vidare till Tokyo.

Hanna Sahlberg har varit i tsunamidrabbade Sendai, också den staden belägen utanför säkerhetszonen.

Staffan Sonning har arbetat från Tokyo sedan i lördags, på 25 mils avstånd från Fukushimaverket.

Det är självklart inte lätt att avgöra vad som faktiskt är eller kan bli farliga platser. Beskeden från Fukushima har varit motstridiga. Men vi tycker ändå att vi tills vidare kan stå för en bild av läget, baserad på öppna källor, som ger stöd för fortsatt närvaro i Japan.

De bedömningar vi lutar oss mot är de som japanska, amerikanska, brittiska och svenska myndigheter gjort, och som går ut på det värsta tänkbara utsläppet från kärnkraftverket kommer att ge strålnivåer som är skadliga nära själva anläggningen, innanför åttamilszonen, men inte i Tokyo. Huvudstaden kommer, enligt de här bedömningarna, inte att nås av hälsovådliga nivåer. Inte ens om vinden ligger på mot Tokyo och det regnar eller snöar. De här experterna väntar inte att ett eventuellt öppet utsläpp från Fukushima ska kunna utveckla samma explosiva kraft som utsläppet från Tjernobyl 1986 De japanska reaktorerna har bättre skalskydd.

"Men naturligtvis har vi också en färdig evakueringsplan"

Sveriges Radio skulle självklart kunna ta det säkra före det osäkra och besluta att inte fortsätta rapporteringen på plats i Japan. Men när nu nyhetsläget är så dramatiskt, så vill vi hålla oss kvar så länge det är möjligt. Vi lämnar inte Japan bara för att situationen väcker allmän oro. Istället bedömer vi riskerna timme för timme, i samråd med våra korrespondenter.

Men naturligtvis har vi också en färdig evakueringsplan, om det skulle visa sig att analysen ovan är felaktig.

Dels är de tre reportrarna ständigt bokade på flyg ut från Tokyo, platser som bokas om från dag till dag.

Dels har vi en bil med chaufför och reservbensin som står körklar och snabbt kan ta våra reportrar ut på motorvägen söderut i Japan om det skulle bli nödvändigt.

Dessutom har vi försäkrat oss om en evakueringsplats i Tokyo för reportrarna, där byggnaden är klassad som mycket säker både vad gäller jordskalv och strålning.