Arbetsmarknaden

Övertidsberg slår nya rekord

Hjulen snurrar allt snabbare och svenskarnas övertidsarbete når rekordnivåer. I industrin är ökningen 30 – 40 procent.

– Det förväntas att man skjuter till allt mer av sin egen tid utan att det syns, säger konsulten Jonas Hasselhuhn.

800 000 människor, eller var femte anställd, jobbade i slutet av förra året någon gång övertid under en vanlig arbetsvecka. Det handlar om totalt fem miljoner timmar.

Det är ungefär samma nivå som innan finanskrisen när ekonomin gick som varmast.

Om det översattes till antalet heltidsjobb skulle det motsvara ytterligare 125 000 anställda.

I januari var övertidsberget till och med rekordstort, visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Sett över lite längre tid låg antalet övertidstimmar tio procent högre under sista kvartalet i fjol, jämfört med samma period året före.

Brända företag i spåren av finanskrisen är försiktiga med att anställa. Därmed får den befintliga personalen jobba mer när efterfrågan stiger. Dessutom har det i den kraftigt stigande konjunkturen blivit svårare för företagen att hitta rätt folk.

Mest har övertidsuttaget ökat i industrin, byggbranschen och transportsektorn, med 30 – 40 procent det senaste året.

Det är i huvudsak den betalda övertiden som ökar, vilket talar för att det är på golvet som det jobbas mer.

Tjänstemän har i stor utsträckning, ofta mot högre lön, förhandlat bort rätten till övertidsersättning eller så sker övertidsarbetet i det tysta.

I grunden är det ett gott tecken att bolagen går bra. Men för vissa grupper kan övertiden bli ett hälsoproblem.

– Den påtvingade övertiden är den värsta. Då är jobbet förmodligen otrevligt också, säger Torbjörn Åkerstedt, professor på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Generellt ser han inte den ökande arbetande övertiden som något stort problem.

– Oftast är det den friskaste gruppen som jobbar övertid, säger Torbjörn Åkerstedt.

Men vissa grupper, de som jobbar uppemot 70 timmar i veckan, och tidsmässigt pressade småbarnsfamiljer kan få hälsoproblem.

Fackförbunden börjar reagera alltmer. Civilingenjörernas fack höjer varningsflagg i takt med ingenjörsbristen och att de med jobb får jobba mer.

Förhandlingarna med arbetsgivarna om dispenser blir fler när det gäller övertidsuttag på mer än 200 timmar på ett år, enligt tjänstemannafacket Unionen.

Det har skett en trendförändring, anser Jonas Hasselhuhn, konsult på ÅF och fackligt förtroendevald för Unionen. Gränsen mellan arbete och fritid luckras upp allt mer.

– Man tvingas ofta ställa upp, frivilligt, och inom branschen förväntas man att jobba mer än vad som syns, säger han.

Någon 40-timmars arbetsvecka är det knappast fråga om.

– Det är mycket mer.


TT