EU:s jordbruksstöd får fortsatt uppbackning

1:32 min

En majoritet av EU:s jordbruksministrar röstade i dag för att behålla det mesta av EU:s jordbruksstöd fram till 2020. Allt mer tyder därmed på att Sverige kommer att misslyckas med att få till en radikal förändring av EU:s jordbrukspolitik.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson är inte nöjd.

– Jag hade gärna sett än större förändringar, säger han.

Sverige hör till de länder som är allra mest kritiska mot EU:s nuvarande jordbrukspolitik. I år satsar EU över 500 miljarder kronor på jordbruk och utveckling av landsbygden. Det är drygt 40 procent av EU:s hela budget.

Nu har förhandlingarna börjat på allvar om hur jordbrukspolitiken ska se ut från 2014 fram till 2020. I dag togs ett viktigt steg när 19 av EU:s 27 regeringar ställde sig bakom ett förslag om de stora riktlinjerna.

Eskil Erlandsson är framför allt kritisk till att EU:s exportstöd för jordbruksprodukter blir kvar, något han anser går ut över jordbrukare i fattigare delar av världen.

Sverige skulle också ha velat se tydligare satsningar vad gäller jordbrukets miljöaspekter.

Till sommaren hoppas EU-kommissionen kunna lägga fram ett mer konkret förslag där det även framgår hur mycket pengar EU:s jordbrukare ska kunna få fram till 2020.

Därefter väntar långa och tuffa jordbruksförhandlingar mellan EU-ländernas regeringar och EU-parlamentet innan den långsiktiga politiken kan läggas fast.

Men dagens beslut bland EU:s jordbruksministrar tyder på att Sverige kommer misslyckas att få till en kraftig förändring av EU:s jordbrukspolitik.