Torsby

Frykcenter behöver flygplatsen

1:30 min

Läggs flyget ner mellan Torsby och Arlanda hotas hela verksamheten vid rehabiliteringcentret Frykcenter i Torsby. Anledningen är att den nuvarande specialistläkaren slutar och den nya bor i Uppsala, men för att han ska anta tjänsten på två dagar i veckan måste flyglinjens verksamhet mellan norra Värmland och Arlanda fortsätta.

Frykcenter i Torsby har 28 anställda och varje år rehabiliterar företaget över 200 patienter med bland annat trafikskador. För att verksamheten ska fortsätta är det en förutsättning att den nya specialistläkaren i Uppsala kan flygpendla mellan Arlanda och Torsby eftersom den nuvarande läkaren snart slutar på grund av åldersskäl.

– Om kommunikationen läggs ned så har vi inte den här nyckelpersonen. Han är specialist i rehabiliteringsmedicin och psykiatri. Vi har hållit på i tre år och sökt en vettig läkarkompetens till Frykcenter vilket är ett måste om verksamheten ska fortsätta. Nu har vi funnit den här läkaren som är klart intresserad av verksamhet på Frykcenter, men det är en förutsättning att det finns ett enkelt kommunikationsmedel. Läggs flyget ned så har vi inte det, säger Duncan Ericsson, rehabiliteringschef på Frykcenter.

Det är senare i vår transportstyrelsen tar beslutet om flyglinjen Torsby- Arlanda ska få fortsatt statligt stöd, vilket är en förutsättning för att flyglinjen ska kunna upprätthållas.

Linjen har hamnat i prioritet två som innebär att den inte anses vara viktig för att kunna utveckla regionen enligt transportstyrelsens bedömning.