"Måste först slå ut Kadaffis luftvärn"

2:08 min

Efter FN:s beslut om flygförbudszonen återstår att se hur det ska gå till. Det har inte kommit några uppgifter hur en zon ska kunna upprättas och bevaras. Militärstrategiske experten Stefan Ring säger att man först måste slå ut Kadaffis luftvärn.

– Det primära är att få kontroll över det luftvärn som finns och som kan påverka de flygplan som ska flyga i området så att de inte skjuts ner.

– Det andra är att man får in flygplan som kan övervaka med hjälp av radar och det tredje är att man har flygplan som kan ingripa mot, och hindra, libyska militära flygplan att flyga i området.

Vad finns det för risker med ett sådant här ingrepp?

– Man måste vara medveten om att när man kontrollerar flygningar i ett sådant här område då är det svårt att veta vad det är för flygplan. Är det ett militärt flygplan eller ett plan som transporterar civila?

– Svårigheten är att veta hur man ska ingripa så att man inte skjuter ner helt civila oskyldiga flygande farkoster i området.

Kan man göra en sådan här insats utan att civila liv går till spillo?

– Det kan man ju, men det är väldigt svårt. Det beror lite på hur Kadaffi väljer att agera också. Han kan provocera genom att flyga med civila plan och på det sättet kanske åstadkomma en situation med vådabeskjutning.

När kommer det att inledas enligt din bedömning?

– Det är svårt att säga. Det beror på vilka förberedelser som gjorts. Jag är övertygad om att man gett direktiv till de amerikanska militära enheter som finns i området att förbereda sig redan under tiden man förde diskussioner om flygförbudszonen.

– Jag tror inte att man kommer kunna se en total flygförbudszon omedelbart men däremot tror jag att man kommer att se en upptrappning av en flygförbudszon. Det kan antagligen ske ganska snabbt.