Dampremisser minskar kraftigt

Antalet remisser som gäller beteende- och koncentrationsstörningen Damp eller Ad-Hd har minskat kraftigt på handikapp och habiliteringen i nordvä´stra hälso- och sjukvårdsområdet.
En förklaring kan vara ökade kunskaper och resurser i kommunerna eller på väntetiderna, enligt en ny rapport. Detta bör analyseras särskilt, enligt landstingets tjänstemän, eftersom orsaken till den kraftiga minskningen inte helt är utredd.