Sörmland

Bästa chefen i Eskilstuna kommun

1:40 min

Malin Willix är chef för Gnejsgångens förskola, den enhet inom kommunen som nått bästa resultat i den nya medarbetareundersökningen som Eskilstuna kommun genomfört.

- Jag är en tydlig och lyhörd chef med krav på mina medarberare, säger hon.

Hon är chef på Gnejsgångens förskola och de får 10 000 kr till sin verksamhet som pris för bästa reslutat.

Medarbetareundersökningen visar att flera kommunanställda inte känner sig delaktiga i beslut som rör den egna verksamheten.

Som Tuula och Åse som båda arbetat i många år inom förskolan.

- Vi har försökt att få mindra barngrupper men det är det ingen som lyssnar på, istället har barngrupper blivit större. Det är inte vettigt säger Åse. Tuula efterlyser bättre lokaler och bättre utomhusmiljö inom barnomsorgen.

Om vi blir bättre på delaktighet så blir vi också bättre på att uppfylla våra egna mål säger personaldirektören Marita Schwartz. I det stora hela är hon nöjd med resultatet av enkäten.

Det är 5 300 kommunanställda som svarat på enkäten, som bland annat mäter arbetstakt, delaktighet, socialt klimat och ledarskap. Jämfört med andra kommuner står sig Eskiltuna väl säger personaldirektören.