Nazistiska flygblad inget brott

Det var inget brott då nationalsocialistisk front delade ut flygblad i Eskilstuna under påskhelgen.
Den bedömningen gör justitiekanslern, JK. Den nazistiska organisationen delade ut flygblad i bland annat bostadsområdet Slagsta och polisen vände sig då till JK eftersom den misstänkte att det rörde sig om tryckfrihetsbrottet eller hets mot folkgrupp. JK anser att det inte är ett tryckfrihetsbrott eftersom flygbladen inte har framställts i en tryckpress utan i en skrivare eller kopiator.