Högst alkoholdödlighet i Värmland

Att dö på grund av alkohol är vanligare i Värmland än i alla andra län. Det visar en rapport från Socialstyrelsen om dödsorsaker i Sverige.

I Värmland ligger alkoholdödligheten i genomsnitt på 32 dödsfall per 100 000 invånare, vilket är mer än dubbelt så mycket som Jönköpings län, som har den lägsta dödligheten på grund av alkohol.

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar. I hela riket ligger de sjukdomarna bakom 37 procent av dödsfallen bland kvinnor och 40 procent bland män.