Narkotikamissbrukare skall räknas

Göteborgs Stad ta reda på hur många göteborgare som lever med tungt narkotikamissbruk. Det ska också kartläggas hur personerna bor, försörjer sig och om de har barn.

Räkningen kommer främst att ske genom att de som i sitt yrke möter personer med missbruk, tillexempel poliser och behandlingsassistenter, får fylla i enkäter. 

Kartläggningen ska presenteras i början av nästa år. 

För 13 år sedan gjordes en liknande undersökning. Studien visade då att det fanns 2 011 personer i Göteborg med tungt narkotikamissbruk. I hela landet var siffran då 26 000 personer. 

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning bedöms narkotikamissbruket som tungt om en person, oavsett ålder, under de senaste tolv månaderna någon gång injicerat narkotika eller tagit narkotika på annat sätt dagligen, eller så gott som dagligen, de senaste 30 dagarna.