Oskarshamn

Hamnsanering allt närmare verklighet

1:37 min

Saneringen av Oskarshamns hamn från tungmetaller och dioxiner kommer allt närmare ett förverkligande. En ansökan till miljödomstolen har skickats in och mer är på gång.

Också upphandlingen kring vem som ska flytta de stora mängder tungmetaller som ligger i hamnbassängen.

– Här ligger sediment, det är mycket gröngult, säger Kaj Nilsson och blickar ut över det nu delvis isfyllda hamninloppet från tomten till det gamla Kopparverket som står för merparten av utsläppen som ligger i ett metertjockt fält i snitt och flera meter just i närheten av Kopparverket.

400 miljoner kronor

Det är efter 15 år av arbete som Kaj Nilsson nu snart ser målet hägra framför sig: att samhället ska kunna åtgärda konsekvenserna miljöförstörningen till en summa av 400 miljoner kronor där naturvårdsverket står för det mesta.

– Vi började i mitten av nittiotalet för att se hur illa det var, säger Kaj Nilsson, som snart fick sina farhågor bekräftade.

Massorna med tungmetaller rörs upp varje gång fartyg som Gotlandsfärjorna kommer in i hamnen och sprider det hela vidare, även ut i Kalmarsund.

– Det kommer göra det i hundratals år om vi inte gör en sanering, säger Kaj Nilsson.

Giftiga massor ska flyttas

Redan i vår påbörjas upphandlingen av vilka som förhoppningsvis redan nästa år ska kunna påbörja arbetet med att flytta dom giftiga massorna.

Närmaste utmaningen blir hur den ansökan om tillstånd som lämnas in i dagarna till miljödomstolen tas emot.

– Det är ju frågan hur vi ska hantera dom här massorna, säger Kaj Nilsson, som berättar att planerna är att valla in massorna på några ställen och bland annat skapa en konstgjord ö, som väckt en del reaktioner.

Om det däremot inte blir en långdragen process med överklaganden i miljödomstolen räknar Kaj Nilsson med att arbetet ska kunna påbörjas nästa år och vara klart 2015.