Pagrotsky, Palm och Damberg föreslås till VU

Leif Pagrotsky, Veronica Palm och Mikael Damberg föreslås av valberedningen som nya i Socialdemokraternas verkställande utskott (VU).

Damberg föreslås som ledamot medan Pagrotsky och Palm föreslås som suppleanter.

Dessutom ska ytterligare en suppleant - en kvinna - presenteras senare.

"De förändringar som görs innebär att av sju ordinarie i VU byts tre ut mot nya namn, två av dem har tidigare varit ersättare. En ersättare byts också ut och det sammanlagda resultatet blir tre nya ordinarie och tre nya ersättare i det verkställande utskottet", skriver valberedningen i en kommentar.

Sedan tidigare har det varit känt att Håkan Juholt föreslås som partiordförande efter Mona Sahlin och Carin Jämtin som partisekreterare efter Ibrahim Baylan.

Valberedningen var enhällig i sitt förslag.

I går blev det känt att Thomas Östros och Ylva Johansson kan tvingas lämna Socialdemokraternas verkställande utskott.