Teckomatorp

Nya tvister om BT Kemi

1:38 min

I fyrtio år har BT Kemi skapat bekymmer i det lilla samhället Teckomatorp. Nu ska södra delen av området också saneras. Kommunen förutsätts bidra med tre av de 36 miljoner som den första delen av saneringen kostar, enligt den ansökan som Länsstyrelsen skickat till Naturvårdsverket. Men det går inte kommunen med på.

– Vi har hela tiden haft ett väldigt fins samarbete med länsstyrelsen, men nu har man alltså gått vidare med en ansökan till Naturvårdsverket so vi inte ställer oss bakom. Och det tycker vi är väldigt allvarligt.

Efter den stora giftskandalen på 1970-talet sprängdes BT Kemis fabrik i Teckomatorp. Men föroreningarna finns kvar.

Den norra delen av fabriksområdet är färdigsanerat sedan några år och har gjorts om till ett strövområde.

Till det bidrog staten med 180 miljoner kronor och kommunen med minst 9. Men den södra delen återstår - och i den första etappen handlar det bland annat om nya provtagningar, och att man löser in och river de byggnader som finns där.

Åsa Ratcovich tycker inte det är rimligt att en liten kommun med 13-tusen invånare ska bidra mer till saneringsnotan. För det handlar inte bara om pengar räknat i kronor. Giftskandalen och det långa saneringsarbetet har också påverkat samhällets utveckling:

– Att ett litet samhälle som Teckomatorp drabbats, har inneburit en lägre utveckling för samhället. Så det är mycket resurser och engagemang som kommunen lägger ner.