Gammalt väder kan ge ny kunskap

1:35 min

Landsarkivet i Göteborg satsar på det nya forskningsområdet historiskt väder. Studier visar att vädret i västsverige förändrats oerhört snabbt under senare delen av 1600-talet och början på 1700-talet.

– Man har kunnat fastställa att vädret förändrades snabbt, det var en oerhört kraftig höjning av medeltemperaturen, den största faktiskt på femhundra år inräknat vår egen tid. Trots att vi själva är fokuserade på detta och upplever det som ett hot inför framtiden så kan man fundera på vad människor ungefär i slutet på Karl XII:s tid och början på 1700-talet upplevde när temperaturen steg snabbt och det blev mycket milda vintrar bland annat, säger Ulf Andersson, landsarkivarie i Göteborg.

Det var på släktforskningsdagarna i Göteborg i helgen som Ulf Andersson presenterade hur vädret har förändrats.

Men vad har landsarkivet för uppgifter som kan ge fakta om vädret?
– Det är så triviala ting som Lilla Edets slussräkenskaper där man då kan se vilka dagar man slussade fartyg igenom och på det sättet kan man räkna ut hur långa vinteruppehållen var.

Men vad har man för nytta av att veta om det var kallt eller inte?
Ja, ur en aspekt kan det handla om levnadsvillkor. Hur människor hade det förr tror jag är mycket intressant, man var ju mycket mer beroende av hur skörden var om det blev dyrperioder, om det blev svält. Sjukdomar är ju också påverkade som vi vet av vädrets växlingar så det finns många aspekter och sen är det väl intressant att bygga på vår kunskap om gångna tider, säger Ulf Andersson.

Marianne Gråhn
marianne.grahn@sr.se