Jönköpings län

Nu är vi lite friskare

Det så kallade ohälsotalet har sjunkit med 0,2 procentenheter i Jönköpings län under den senaste månaden - från 29,4 till 29,2. Det gör att vi är något friskare än riksgenomsnittet.

Enligt Försäkringskassan har ohälsotalet sjunkit med hela tio procent sett på ett års sikt. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod.

Flest frånvarodagar har Norrbotten och minst har Stockholm.