Luleå

Skolelever blir skärgårdsguider

1:32 min

Nu drar ett unikt skärgårdsprojekt igång för att ändra unga norrbottningars attityd till Luleå Skärgård. Projektet som heter Ung Skärgård 2011, går ut på att utbilda gymnasieelever till skärgårsguider.

– Idén uppkom eftersom jag är mycket skärgårsintresserad och såg att det saknades guider som kan lyfta fram varje unik ö i skärgården, säger Ulrika Kommes är projketledare.

Först kullen blivande guider kommer från Luleå gymnasieskola och dem kommer få allt från geografisk skolning i skärgården till möten med olika skärgårsprofiler, som ska bidra med skärgårdens historia.

Finansieringen står Luleå kommun och Mare Boreale för, som bland annat arbetar med skärgårdsutveckling inom Europeiska Unionen.

Till hösten ska guiderna vara färdigutbildade.

– Målet är att vi ska försöka fylla Luleå skärgård med kunniga ungdomar som ska möta turister och besökande i skärgården, berättar Ulrika Kommes.

Och intresset för den nya guidutbildningen visade sig vara stort med 17 ansökningar på 6 platser.

– Det har varit ett mycket angenämt problem eftersom alla ansökningar har varit så välgjorda och fina, säger Ulrika Kommes.

Och Ulrika som också driver turbåten Lapponia hoppas nu att fler unga ska få upp ögonen för skärgården och möjligheten att jobba i den.

– Vi vill att det här arbetet ska fortskrida under flera år och förhoppningen är att Luleå Kommun också sen ska fånga upp dessa utbildade guider och ge dem sommarjobb, säger Ulrika Kommes.