Sundsvall

Psykolog: "Kyrkans hypnos olaglig"

1:52 min

Njurunda församling erbjuder hypnos på teman som depression, smärta och oönskade tankar.
Men Psykologförbundet anser att hypnosen är en form av behandling, och tycker därför att församlingens hypnoser är olagliga.

- Det är ett sätt att hitta sig själv, eller en väg ut ur sin melankoli, säger kyrkoherden Olof Lönneborg.

Församlingen bjuder in till hypnos på teman som depression, smärta och oönskade tankar under ledning av en massör. Enligt lag är det skillnad på hypnos i underhållningssyfte och hypnos för att undersöka eller behandla någon.

Lars Ahlin är ordförande i Psykologförbundet. Enligt honom är hypnosen i Svartviks kyrkstuga en behandling som bara får utföras av hälso – och sjukvårdspersonal. Dit räknas inte massörer. Prästen Monica Burström beskriver hypnosen som så pass djup att deltagarna är oförmögna att röra sina kroppsdelar.

- Detta är en behandling, och därför inte tillåtet enligt lag. För sköra personer kan det vara väldigt riskabelt, säger Lars Ahlin, Psykologförbundet.

Susanna Carolusson är psykolog och tidigare ordförande i Svenska föreningen för klinisk hypnos.
- Ett tema som oönskade tankar förknippar jag med tvångstankar. Då krävs det en psykolog- eller psykoterapeututbildning av den som leder hypnosen, säger Susanna Carolusson.

Kyrkoherden Olof Lönneborg har en annan syn på hypnoserna i kyrkan.
- Det är en enkel sak. Vi bedriver ingen medicinsk vård, säger han.

Susanna Carolusson säger att hypnoser kan vara skadliga.
- Vi psykologer träffar patienter som råkat illa ut hos lekmän som hypnotiserar. Detta är något som hör hemma inom behandling, säger hon.