Haparanda

Tomas Johansson får behålla jobbet

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Haparanda vidtar inga åtgärder mot Tomas Johansson, som erkänt köp av sexuella tjänster.

Förre brottaren och Haparanda stads medarbetare Tomas Johansson har gjort sig skyldig till brott genom köp av sexuella tjänster. Brottet är som begicks under 2010 och Johansson har erkänt samt betalat sina böter.

"Johansson har jobbat klanderfritt under ett antal år. Brottet som han är dömd för har inte skett i tjänsten ej heller på en tjänsteresa utan helt och hållet på fritiden", skiver kommunen i ett pressmeddelande och förklarar vidare:

"Arbetsgivaren förfogar inte över den anställde på fritiden vilket torde räcka som grund för att inte vidta några arbetsrättsliga åtgärder."