Rovdjursforskare

Misstro mot myndigheter ger vargrädsla

1:20 min

Människors rädsla för rovdjur är ett komplicerat problem och det finns mycket kvar att göra för att, i bästa fall, kunna minska den rädslan. Det menar forkaren Jens Karlsson vid Grimsö Forskningsstation. En stor del av rädslan är myndigheternas fel, anser han.

Som forskare har Jens Karlsson under i flera år arbetat med just rädsloproblematiken, till exempel människors rädsla för varg.

- - Den tycks den inte primärt inte komma ur oron för att möta en varg ute i skogen, utan verkar i större grad bero på en sorts allmän misstro mot myndigheterna, alltså politiker, Naturvårdsverket, forskare och andra som beslutar och sköter rovdjursfrågorna, säger Jens Karlsson.

– Ska vi kunna dämpa den rädslan, finns det inga genvägar, som att skicka ut tjusiga broschyrer, eller trevliga människor till informtionsmöten. Här handlar det istället om att långsiktigt bygga upp ett förtroende för våra myndigheter, fortsätter han.

För att få en ännu bättre och djupare kunskap om den här komplexa frågan om människors rädslomönster, har naturvetaren Jens Karlsson börjat samarbeta med humanvetare och psykologer.

Det har varit fruktbart. Frågan är dock om beslutsfattare och politiker tar till sig  av de nya kunskaper, som Jens Karlsson och hans kollegor kommer fram till :

– Nej det tycker jag inte de gör, säger Jens Karlsson.

– Det tycks finnas en konstant brist kunskap om de här lite mjukare vetenskaperna. Det finns ganska mycket forskningsresultat om det här, både här i Sverige och i andra delar av världen, men jag törs påstå att de flesta beslutsfattare och politiker, som håller i rovdjursförvaltningen, inte har läst dem, säger Jens Karlsson.

Stefan Ubbesen