4 500 miljarder kronor räddar krisande EU-länder

1:46 min

Planen för hur EU:s räddningsfond för krisande euroländer ska fungera är nu klar. I kväll spikade EU:s finansministrar detaljerna. Sveriges regering välkomnar beskedet.

Det senaste året har både Grekland och Irland hamnat i så svår ekonomisk kris att de har tvingats be övriga euroländer om ekonomisk hjälp.

EU:s tillfälliga räddningsfond upphör att existera sommaren 2013, men efter långa förhandlingar har nu EU-länderna kommit överens om hur den efterföljande permanenta krismekanismen ska se ut.

Räddningsfonden ESM får möjlighet att låna ut uppemot 500 miljarder euro till krisande euroländer, motsvarande nästan 4.500 miljarder kronor.

Sverige är inte med i eurosamarbetet, men berörs ändå av hur ESM kommer att fungera. Statssekreterare Susanne Ackum på finansdepartementet är mycket nöjd.

– Den har kommit på plats nu, det är lysande. Vi tycker att de saker vi har drivit återspeglas här. Det som var viktigt för oss var vad som händer om vi ställer upp med bilaterala lån i framtiden, där fick vi skrivningar som gick vår väg, säger hon.

Bilaterala lån är i det här fallet den typ av nödlån som Sverige lovade Irland i november i fjol i samband med att Irland fick stöd av eurozonens tillfälliga räddningsfond.

Om det uppstår något liknande med den permanenta räddningsfonden från 2013 kommer Sverige att få full insyn i ESM. Dessutom, och inte minst viktigt, kommer Sverige sannolikt få samma höga kreditstatus som euroländerna, vilket minskar risken för att Sverige inte får tillbaka pengar som lånas ut.

EU har nu beslutat att den permanenta räddningsfonden ESM kommer att finansieras genom att euroländerna betalar in 80 miljarder euro under tre år. Därutöver går euroländerna in med olika garantier som gör att fonden totalt kan låna ut 500 miljarder euro.