Socialdemokraterna vill stoppa svensk sexturism

1:37 min

Kriminalisera svenskars sexköp i länder som Thailand, Tyskland och Belgien, tycker Socialdemokraterna. Även om det är tillåtet att köpa sex i de länderna har partiet lagt in en motion om ett förbud mot sexköp utomlands.

Anna Wallén, socialdemokrat i justitieutskottet, har lagt fram motionen. Den kommer som en direkt följd av regeringens förslag att höja maxstraffet för sexköp i Sverige från sex månader till ett års fängelse.

– När man höjer straffet på sexköp i Sverige för att det är ett väldigt allvarligt brott tycker vi socialdemokrater att vi inte kan exportera problemet utomlands, vilket vi gör, säger Anna Wallén.

– I andra länder är kvinnor mycket mer utsatta så vi tycker att det är viktigt att vi kriminaliserar sexköp utomlands. Det är en viktig markering att det inte är acceptabelt.

För att kunna åtala svenskar för sexköp i länder där det inte är olagligt krävs att Sverige avskaffar så kallad dubbel straffbarhet för sexköp utomlands. Detta skulle innebära att en sexköpare kan bli dömd i svensk domstol, trots att sexköpet inte är olagligt i landet där det utförs.

Sedan 2005 kan svenskar som begår allvarliga sexualbrott mot barn utomlands dömas till fängelse i Sverige. I de fallen har dubbel straffbarhet för brottet slopats.

Men fortfarande kan svenska medborgare åka till exempelvis Thailand och köpa sex av en prostituerad utan att riskera straff.

Väldigt få brott som begås utomlands, av eller mot svenskar, blir föremål för brottsutredning. Inte minst gäller det sexualbrott, främst på grund av att brottsoffret inte anmäler händelsen.

Norge införde lagen om sexköp utomlands redan 2009 men någon utvärdering av hur den lagen har fungerat finns ännu inte.

Krister Hammarbergh, moderat ledamot i justitieutskottet, vill att Sverige ska vänta och se hur det har fungerat i Norge.

– Att införa dubbel straffbarhet kanske kan vara en lösning, det vet vi inte ännu. Vi måste utvärdera och se hur den norska lagstiftningen har fungerat. Jag tror att man måste jobba på en mycket bredare front. Egentligen handlar det om att vi måste stoppa svenska sexturister redan här, i Sverige, där vi kan komma åt dem, säger han.