KÄRNKRAFT

Minister diskuterar olycksberedskap

Beredskapen inför en kärnkraftsolycka ska diskuteras idag. Civilminister Stefan Attefall har bjudit in landshövdingarna i de fyra kärnkraftslänen för att informera sig om beredskapen.

Om en kris skulle inträffa är det länsstyrelserna i bland annat Uppsala län som har ansvar att samordna och leda insatserna.

Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Skåne och Hallands län har dessutom utökade beredskapsuppgifter som rör säkerheten kring kärnkraftverken i länen och risken för utsläpp av radioaktiva ämnen. I uppdraget ingår bland annat att ta fram beredskapsplaner och att ha en beredskapsorganisation för att hantera en kärnkraftsolycka.

Under våren pågår en nationell krishanteringsövning där bland annat ett stort antal myndigheter och Regeringskansliet medverkat. Länsstyrelsernas samordningsansvar vid en eventuell kärnkraftsolycka har en framträdande roll i övningen.