Sundsvall

Biogasutsläppet under kontroll

Ett larm om läckage vid biogasanläggningen på Landsvägsallén i Sundsvall, kom strax före klockan tio i förmiddags. Nu meddelar SOS Alarm att allt är under kontroll och Räddningstjänsten har lämnat platsen.