Sörmland

Kraftiga besparingar väntar

Kraftiga besparingar väntar i landstinget. Idag hade landstingsstyrelsens arbetsutskott frågan om ekonomin uppe på sitt bord.

Landstingsstyrelsens ordförande, Åsa Kullgren (S) säger att alla partier, både i majoritet och opposition, måste ta ett gemensamt ansvar tillsammans med tjänstemän och verksamheter för att landstingets ekonomi ska förbättras.

Men något konkret förslag till hur landstinget ska förbättra sin ekonomi har inte presenterats. Hälso- och sjukvårdschefen har sedan tidigare fått i uppdrag att i juni presentera en plan.

Den ekonomiska prognosen för i år pekar mot ett underskott på 256 miljoner kronor vilket är en avvikelse från budget med över 200 miljoner.

Hälso- och sjukvårdens resultat är minus 45 miljoner kronor - en kraftig försämring jämfört med motsvarande period förra året.