Just nu

LULEÅ

Hetsig GMO-debatt

1:40 min

Just nu pågår en GMO-debatt på ett seminarium vid Sunderby folkhögskola. Det handlar om hur pass välkomna de genmodifierade grödorna är i Norrbotten.

Lasse Helander, biodynamisk odlare är en av de aktiva i dagens debatt och han hyllar det starka norrbottniska motståndet till GMO.

– Jag tycker att det är väldigt uppfriskande och vi litar på att det finns ett sunt bondförnuft här uppe för folk vet vad naturen är och det finns inga bönder som tjänat något på genmodifierade grödor, säger han.

Kanske minns du den vilda debatten som blossade upp om GMO-potatisens vara eller icke vara i Norrbotten.

Och just nu pågår alltså ännu en livlig diskussion i Sunderbyn med folk från flera håll i landet, för att på sikt komma fram till om genmanipulerade grödor ska få någon plats i det norrbottniska jordbruket.

Men ämnet är inte okomplicerat, tekniken går framåt i rekordfart och det finns många ekonomiska intressen från matindustrin, samtidigt som frågorna är många, svaren olika och likaså åsikterna i frågan.

Kristoffer Vamling på Plant Science Sweden håller exempelvis inte med Lasse Helander.

– För de flesta människor är det här en okänd teknik och det finns också många som skrämmer upp människor i onödan vad gäller riskerna med genmodifierade grödor, säger han.

Kristoffer Vamling tycker också att norrbottningarna för en onyanserad debatt kring genmodifierade grödor jämfört med på andra håll i landet.