Stugby och hotell vid Opera på Skäret

Opera på skäret vill utöka med hotell, stugby, vinter-teater och restaurang. En ansökan har kommit in till Ljusnarsbergs kommun om förhandsbesked för nybyggnad i området.

Hotellet och stugbyn med 60 stugor ska komplettera operaanläggningen, och hela konceptet bygger på en ekologisk grundsyn, enligt ansökan, både när det gäller byggnaderna och driften.

Planerna för Opera på Skäret är så omfattande att Bergslagens Miljö- och byggnadsnämnd föreslår att det görs en detaljplanläggning innan det blir tal om att börja bygga.