Alltinget

Notskriften är inte universell

6:02 min

Det finns olika notsystem i världen beroende på var man befinner sig, vilken typ av musik som ska spelas och för vilket instument det är ämnat. Det notsystem - notskrift-  vi är vana vid kom till inom kyrkomusiken och är ändå mycket vanlig. Eva Corneliusson fick svar av etnologen Mats Nilsson och historikern Eva Andersson.