Svar till Voronov: Vår tolkning i #sngate håller

Det är förstås alltid frestande att försöka angripa Medierna genom att hålla vår roll som granskare av journalistik emot oss så snart man inte håller med om en tolkning vi gjort i vår egen rapportering.
Men när Alex Voronov, politisk redaktör på Eskilstunakuriren,  för koncernkollegan Södermanlands nyheters hantering av det som kallats Arvodesaffären i Landstinget Sörmland, faller detta grepp platt i avsaknad på konkreta argument för att vi skulle ha felat.
Voronovs enda konkreta invändning gäller hur vi  från sex av landstingsfullmäktiges åtta partier. Han menar att det är ryckt ur sitt sammanhang. Men samtidigt tvingas han konstatera att det inte är kopplat till någon "direkt anklagelse" - men det är alltså kopplat indirekt till en anklagelse om kampanjjournalistik. Den kopplingen syns tydligt i sexpartiuttalandet, där man på flera ställen berör medierapporteringen och dess negativa effekter. Att tolka detta som en reaktion mot det vi redan tidigare beskrivit som kampanjjournalistik är helt rimligt.
Att sedan kristdemokraternas gruppledare och moderate gruppledaren Magnus Leivik (som tillsammans med SN:s reporter tackats i en nästan uppviglande insändare i SN) plockas in för att underbygga Voronovs anklagelse mot oss imponerar inte - ingen väntar sig väl att de ska missa tillfället att få hem en poäng. Att be Leivik tolka vad som är meningen bakom en text han inte ställt sig bakom blir särskilt löjligt.
Lars Truedson
Martin Wicklin
Medierna i P1, Sveriges Radio